Nowe oprogramowanie do optymalizacji i analizy temperatury w piecach przemysłowych i piecach do wypalania ceramiki Nowe oprogramowanie do optymalizacji i analizy temperatury w piecach przemysłowych i piecach do wypalania ceramiki
Operatorzy pieców przemysłowych i pieców do wypalania ceramiki mogą obecnie jeszcze lepiej wykorzystać posiadany sprzęt: nowe oprogramowanie DATAPAQ Insight Basic firmy Fluke Process Instruments... Nowe oprogramowanie do optymalizacji i analizy temperatury w piecach przemysłowych i piecach do wypalania ceramiki

Operatorzy pieców przemysłowych i pieców do wypalania ceramiki mogą obecnie jeszcze lepiej wykorzystać posiadany sprzęt: nowe oprogramowanie DATAPAQ Insight Basic firmy Fluke Process Instruments zapewnia precyzyjną i szybką analizę procesów termicznych. Producent dostarcza szeroką ofertę barier termicznych i rejestratorów umożliwiających zapis profili temperaturowych wewnątrz pieca.

fluke

Ograniczony do podstawowych, lecz bardzo przydatnych funkcji, pakiet DATAPAQ Insight Basic stanowi doskonałe narzędzie dla producentów obecnych na tym konkurencyjnym rynku. Nowa funkcja nanoszenia konturów generuje dwuwymiarowe mapy rozkładu ciepła obiektów, pozwalające operatorom linii produkcyjnych obrazować punkty gorące i zimne oraz identyfikować przyczyny ich powstawania, np. wadliwe palniki. Producenci wyrobów ceramicznych mogą polegać na sprawdzonej i przetestowanej funkcji quartz index analysis do precyzyjnego monitorowania szybkości grzania i chłodzenia przy przejściu przez punkt inwersji kwarcu. Mogą ustawiać alarmy sygnalizujące przekroczenie określonej temperatury lub szybkości grzania. Do zwiększenia użyteczności przyczyniło się również wprowadzenie nowego, uproszczonego szablonu procesowego, gromadzącego wszystkie parametry procesowe i parametry pieca.

Oprogramowanie DATAPAQ Insight Basic jest dostępne w 14 wersjach językowych, pomiędzy którymi użytkownicy mogą się przełączać również w trakcie pracy. W pełni obsługuje nowe rejestratory danych DATAPAQ TP3 mogące współpracować nawet z 20 termoparami różnych typów oraz oferujące funkcje przejścia przez maksymalnie 10 przebiegów pomiarowych przed odczytem danych, rejestracji zdarzeń, punktów wyzwalania start/stop, monitorowania procesów w czasie rzeczywistym drogą radiową oraz zapewniające obsługę standardu Bluetooth.

 

michal