Inteligentny terminal dla Industry 4.0 Inteligentny terminal dla Industry 4.0
Głównym celem jest zaoferowanie użytkownikom rozwiązań mogących sprostać wszystkim wyzwaniom stawianym przez Industry 4.0. Z tą myślą firma Pepperl+Fuchs opracowuje kolejne innowacyjne technologie. Najnowszym... Inteligentny terminal dla Industry 4.0

Głównym celem jest zaoferowanie użytkownikom rozwiązań mogących sprostać wszystkim wyzwaniom stawianym przez Industry 4.0. Z tą myślą firma Pepperl+Fuchs opracowuje kolejne innowacyjne technologie. Najnowszym przykładem jest zaprezentowany na targach Hannover Messe inteligentny terminal VisuNet RM GXP z nowym oprogramowaniem firmware RM Shell 4.1.

terminal1

Rozwiązania dla 4.0 muszą umożliwić bezpośredni dostęp poziomy i pionowy do informacji z systemu produkcyjnego. Oprócz komunikacji w obrębie procesu, zapewniają one dostęp do danych ze wszystkich poziomów hierarchicznych, aż po same czujniki. Co to dokładnie oznacza, firma Pepperl+Fuchs zademonstrowała na targach Hannover Messe na przykładzie inteligentnego terminala do zdalnego nadzoru, wyposażonego w oprogramowanie firmware RM Shell 4.1.

Internet of Things oferuje szeroką gamę nowych możliwości mogących być w pełni wykorzystanych w inteligentnym systemie HMI: komunikuje się z systemem kontroli procesu lub MES (mogącym być ulokowanym w tzw. chmurze), zapewniając wygodną kontrolę i monitorowanie zakładu produkcyjnego. VisuNet GXP zapewnia dostęp do czujników z poziomu przeglądarki internetowej, pomagając w ich rozruchu, konfigurowaniu i konserwacji.

Jednym z ważniejszych elementów wystawy jest oprogramowanie VisuNet Control Center do zdalnego zarządzania systemami monitorowania bazującymi na inteligentnych terminalach. Dzięki komunikacji opartej na protokole IP, mogą być one konfigurowane i monitorowane z centralnej stacji roboczej. Inżynier nie musi już być fizycznie obecny w strefie zagrożonej wybuchem czy w clean roomie, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Dzięki mechanizmom zdalnego serwisowania, udostępnianym przez VisuNet Control Center, administratorzy mogą połączyć się z każdym inteligentnym terminalem wyposażonym w oprogramowanie firmware RM Shell 4.1. Użytkownicy mogą być więc wspierani w miejscu pracy nawet z odległych lokalizacji, co daje możliwość taniej i szybkiej korekcji błędów. Inteligentny system HMI VisuNet GXP z oprogramowaniem firmware RM Shell 4.1 oferuje dzięki temu zalety Industry 4.0 również dla procesów technologicznych prowadzonych w strefach 1 i 21 zagrożenia wybuchem.

michal