Inteligentna produkcja, czyli jak funkcjonuje Przemysł 4.0 Inteligentna produkcja, czyli jak funkcjonuje Przemysł 4.0
W dobie czwartej rewolucji przemysłowej rozwiązań z grupy „inteligentnych” mamy na rynku coraz więcej. Pojęcie to jest coraz częściej nadużywane przez producentów wszelakich produktów.... Inteligentna produkcja, czyli jak funkcjonuje Przemysł 4.0

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej rozwiązań z grupy „inteligentnych” mamy na rynku coraz więcej. Pojęcie to jest coraz częściej nadużywane przez producentów wszelakich produktów. Swoje pochodzenie zawdzięcza jednak motorom zmian każdej kolejnej rewolucji przemysłowej – maszynom. Te zawsze były podstawą rewolucjonizowania zakładów przemysłowych, problem w tym, że tym razem to postęp technologiczny prześciga aktualną wiedzę i kompetencje pracowników fabryk. Jak firmy mogą skorzystać z nadchodzących zmian?

W ostatnich latach bardzo wiele mówiło się na temat Przemysłu 4.0 oraz korzyści z wprowadzenia tej idei. Początkowo termin ten odnosił się do futurystycznej wizji rodem z filmów science fiction, ale okazało się, że koncepcja ta nie jest wcale tak odległa i trudna w realizacji. Warto jednak pamiętać, że to rozwiązanie, w którym główną rolę odegrają producenci maszyn.

Z ubiegłorocznej analizy firmy PwC[1], w której uczestniczyły również podmioty z Polski, możemy dowiedzieć się, że największym wyzwaniem wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w zakładach przemysłowych są wewnętrzne problemy firm związane m.in. z kulturą i organizacją pracy oraz kierownictwem i umiejętnościami pracowników. W praktyce daje to duże pole do popisu producentom maszyn.

– Trzeba pamiętać, że wiedza o możliwościach wykorzystania Przemysłu 4.0 jest cenna w tej chwili i to właśnie teraz pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją. Za dwa, trzy lata świadomość możliwości płynących z przemysłowego IoT wzrośnie już na tyle, że wykorzystanie tych systemów będzie integralnym elementem specyfikacji w zamówieniach na maszyny – wyjaśnia Szymon Krupiński, Plant Manager w polskim oddziale firmy Rockwell Automation. Firmy produkujące maszyny starają się wspierać polskich przedsiębiorców we wdrażaniu koncepcji Przemysłu 4.0 na przykład poprzez kompleksowe i elastyczne potraktowanie ich problemów. – Dzięki takim inicjatywom jak Connected Enterprise – strategii uniwersalnego podejścia do Przemysłu 4.0 opracowanej przez Rockwell Automation – firmy mogą dokładnie przeanalizować wszelkie dane związane z planowanymi zmianami oraz zminimalizować ewentualne ryzyko – dodaje ekspert.

We wspomnianym wcześniej raporcie, respondenci deklarują, że do 2020 roku podwoją poziom digitalizacji swoich zakładów produkcyjnych. To jasny sygnał, że cały rynek przechodzi od słów do czynów. Jednak rewolucyjne zmiany nie odbywają się bez nakładów finansowych. Koszty automatyzacji i digitalizacji fabryk to często największe wyzwanie zarządzających. Na rynku istnieją rozwiązania dla zakładów przemysłowych, które pozwalają skutecznie modernizować fabrykę i wprowadzać ją w cyfrowy świat poprzez optymalizację kosztów operacyjnych, takich jak nakłady na utrzymanie ruchu, naprawy i serwisowanie sprzętu. – Doświadczenia firm z całego świata udowadniają, że najlepszym i najbardziej efektywnym podejściem jest wykorzystanie wsparcia doświadczonych konsultantów wyposażonych w niezbędne narzędzia i wiedzę do zaprojektowania całego procesu modernizacji od audytu po precyzyjne wskazówki dla całego zakładu – tłumaczy Maciej Sieczka, dyrektor generalny Rockwell Automation w Polsce i na Ukrainie.

Jak zatem, znając możliwości i zagrożenia, wprowadzić przedsiębiorstwo w świat Przemysłu 4.0? Coraz bardziej zróżnicowane oczekiwania klientów oraz nasilająca się konkurencja doprowadziły producentów do punktu, w którym wzrost złożoności procesów produkcji i łańcuchów dostaw jest większy niż kiedykolwiek wcześniej. Przyjęcie ogólnofirmowego podejścia, które zakłada wykorzystanie technologii informacyjnych i automatyzacji, zapewni większą produktywność i bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie. Podejście to składa się z trzech kroków.

Podłączenie do sieci

Organizacja przedsiębiorstwa w ramach Przemysłu 4.0, rozumianego tutaj jako automatyzacja produkcji, umożliwia bezproblemową łączność i współpracę wielu osób, procesów i technologii wpływających na jakość i bezpieczeństwo produktów.Tego rodzaju transformacja wymaga przede wszystkim przekształcenia technologii operacyjnej i informacyjnej w jedną, ujednoliconą architekturę sieci. Następnie możliwe jest wdrożenie takich technologii jak platformy mobilne, chmury obliczeniowe, które mogą poprawić wgląd w procesy związane z jakością i bezpieczeństwem.

Zabezpieczenie sieci

Zabezpieczenie sieci ma bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo produkcji. Zapewnianie bezpieczeństwa słabo znanymi metodami nie jest już opłacalne. Podejście typu „obrona w głąb” (DiD) pozwala stworzyć kilka linii obrony w ramach różnych poziomów infrastruktury sieciowej. Uwzględnia ono wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia dla bezpieczeństwa i powinno służyć jako naturalne rozszerzenie procesów produkcyjnych.

Poprawa efektywności

Podłączenie sieci gwarantuje poprawę jakości produktów, zysków oraz monitoring wykorzystania zasobów i energii. Oprogramowanie pomaga zautomatyzować gromadzenie i prezentację procesów. Zastępuje ono powolne i przestarzałe metody gromadzenia informacji w formie papierowej i pozwala uzyskać dokładniejszy wgląd w sposoby produkcji.

[1] https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

lukasz