Biblioteka Narodowa Francji wybiera produkty firmy EMERSON Biblioteka Narodowa Francji wybiera produkty firmy EMERSON
Największa biblioteka Francji, będąca przy tym jedną z najważniejszych na świecie, wybrała rozwiązanie napędu i silników Emerson do maksymalizacji niezawodności swoich modułów klimatyzacyjnych. Biblioteka... Biblioteka Narodowa Francji wybiera produkty firmy EMERSON

Największa biblioteka Francji, będąca przy tym jedną z najważniejszych na świecie, wybrała rozwiązanie napędu i silników Emerson do maksymalizacji niezawodności swoich modułów klimatyzacyjnych.

7250_BNF 1

Biblioteka Narodowa Francji (BnF) poszukiwała dostawcy systemów napędu, który jednocześnie mógłby oferować wiedzę i usługi o wartości dodanej. Zbiory biblioteki BnF są unikalne w skali świata, zawierają czternaście milionów książek i czasopism, a także manuskrypty, wydruki, fotografie, mapy i wykresy, zapisy nutowe, monety, medale, archiwa dźwiękowe, filmy, materiały multimedialne, dekoracje sceniczne, kostiumy i wiele innych. I ciągle jest ich więcej.

Biblioteka jest domem dla olbrzymiego dziedzictwa materiałów dokumentalnych, obejmujących wszystkie dziedziny: intelektualne, artystyczne czy naukowe. Fizycznie miejsce odwiedza ponad milion gości rocznie, a biblioteka cyfrowa Gallica oferuje bezpłatny dostęp do ponad trzech milionów dokumentów.

Biblioteka BnF była świadoma potrzeby utrzymywania skrajnie niezawodnego systemu klimatyzacji, aby chronić te skarby i przyjmować tak wielu gości. Z takimi celami zdefiniowano wstępny projekt: wymienić asynchroniczne zespoły o zmiennej prędkości na nowy system napędowy, który służyłby do zasilania pompy klimatyzacji odpowiedzialnej za obsługę połowy sal czytelniczych w bibliotece.

„Wyniki badań optymalizacji energii w szczególności wykazały, że sprawność pracy systemu spadła do jedynie 50% w zimie. Obliczenie zwrotu kosztów inwestycji pokazało, że dużo sensowniej byłoby zamienić asynchroniczny system napędowy na wysokowydajną technologię synchroniczną Dyneo® pochodzącą od Leroy-Somer” — wyjaśnił Jérôme Hardy z GED ADREM, partnerskiej firmy w sieci usługowej Leroy-Somer.

Aby poradzić sobie ze zmiennym momentem obciążającym pompy (określanym także jako moment kwadratowy) oraz urządzeniami wentylacji, firma Emerson wprowadziła rozwiązanie wykorzystujące silnik Leroy-Somer Dyneo LSRPM 250 (85 kW) i moduł napędowy o zmiennej prędkości Control Techniques Unidrive M600.

Silnik synchroniczny z magnesem stałym jest doskonale przystosowany do tego typu zastosowań i oferuje poprawioną sprawność do 96% w całym zakresie prędkości roboczych. Kolejną zaletę pod kątem kosztów można zawdzięczać bezczujnikowemu sterowaniu. Ta funkcja wbudowana w moduł napędowy Unidrive M symuluje wejście kodera z wysokim poziomem dokładności.

„Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko eliminujemy koszt kodera, ale także ograniczamy liczbę komponentów i tym samym możliwości awarii” — dodał Jérôme Hardy.

Biblioteka BnF za najważniejsze kryterium uznała czas eksploatacji i dostępność sprzętu. Wybrała firmę Leroy-Somer jako wyłącznego dostawcę ze względu na jej zdolność do zagwarantowania roboczej niezawodności, włącznie z gwarancją parametrów oraz pełnej interoperacyjnej zgodności komponentów. Przyjęto podejście globalne przy konsekwentnym celu maksymalizacji niezawodności.

„Wdrożyliśmy procedurę premium centrum serwisowego Leroy-Somer. Ta niezwykle rygorystyczna metoda wykorzystuje wiele punktów kontrolnych podczas instalacji i uruchomienia. Operacje takie, jak kontrola wyrównania, pomiary dielektryczne i balans faz oferują wymierne korzyści pod względem niezawodności oraz poboru energii” — dodaje Jérôme Hardy.

Od tego czasu sprzęt jest monitorowany, w szczególności za pośrednictwem analizy wibracji, a wynikowe dane są porównywane z danymi zebranymi podczas przekazania do eksploatacji. Dzięki temu łatwiej jest wykryć dryf oraz przedwczesne i nadmierne zużycie.

Oryginalne silniki, również Leroy-Somer, zostały wyremontowane i zatrzymane jako zapasowe. Zespół jest połączony z systemem zarządzania budynkiem BMS (Building Management System), zautomatyzowanym i scentralizowanym systemem nadzoru, który wyznacza nastawę szybkości. Kolejną fazą będzie przeprowadzenie badania wydajności energetycznej centralnych systemów uzdatniania powietrza i wymiana rozwiązania napędu. W nadchodzących latach przewidziane są także kolejne środki modernizacji systemu.

michal