Analiza punktów gorąca w stalowniach i procesach obróbki metali Analiza punktów gorąca w stalowniach i procesach obróbki metali
Na imprezie HeatTreatmentCongress 2016 odbywającej się w Kolonii w Niemczech firma Fluke Process Instruments będzie prezentowała systemy monitorowania temperatury w podczerwieni dostosowane do procesów... Analiza punktów gorąca w stalowniach i procesach obróbki metali

Na imprezie HeatTreatmentCongress 2016 odbywającej się w Kolonii w Niemczech firma Fluke Process Instruments będzie prezentowała systemy monitorowania temperatury w podczerwieni dostosowane do procesów pierwotnej i wtórnej produkcji metali (hala 4.1, stoisko B-071).

endurance_appl

Nowa seria Endurance, przystosowana do aplikacji wysokotemperaturowych pokrywa zakresy pomiarowe odpowiednio od +550°C do +1800°C i od +1000°C do +3200°C. Pirometry są produkowane w obudowach ze stali nierdzewnej, charakteryzujących się stopniem ochrony IP65 i zawierają linie I/O z izolacją galwaniczną. Mogą pracować w trybie jedno- i dwukolorowym. Ich rozdzielczość optyczna, sięgająca 150:1 pozwala prowadzić pomiary temperatury małych obiektów z dużej odległości.

Zaprojektowane z myślą o ułatwieniu konfiguracji i obsługi, nowe sensory zawierają intuicyjny interfejs użytkownika umieszczony na tylnym panelu i wbudowany web serwer do archiwizacji danych, identyfikacji i rozwiązywania problemów w procesach technologicznych. Do systemu celowania dodano opcję kamery wysokiej rozdzielczości, umożliwiającej zdalne monitorowanie aplikacji i osi ustawienia sensora za pomocą przemysłowej sieci Ethernet.

Oprócz celownika laserowego, oznaczającego położenie punktu pomiarowego, dostępny jest teraz celownik LED prezentujący rzeczywiste rozmiary plamki pomiarowej na analizowanym obiekcie. Alarm sygnalizujący konieczność wyczyszczenia soczewek oszczędza czas podczas przeglądów okresowych. Wśród akcesoriów dostępny jest kołnierz do filtrowania powietrza. Te wytrzymałe sensory pracują niezawodnie w zakresie temperatur otoczenia do +65°C lub do +315°C przy korzystaniu z akcesoriów chłodzących. Producent udziela czteroletniej gwarancji, najdłuższej wśród tej klasy przyrządów.

michal